Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

VẾT CHÂN DU

Rong rêu vẽ vết chân du
Sáng thăm thẳm đợi, chiều mù mịt trông
Sông hồ chưa ngấm chưa nồng
Thì thơ , thì rượu cho cùng kiếp say

Trút buồn theo dấu heo may
Kéo trăng về lội cốc này cùng ta
Chiều giăng ,giăng  giọt chiều tà
Quan sang lá lạnh ,thu mà mượt thu

Treo treo trắng lối tít mù
Chạm lòng hảo hán ru ru nỗi mình
Đàn bà không dám . .  . vô tình
Cầm bằng vương vấn nên mình vấn vương....@

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CUỘC THƠ

 Cuộc vui chưa dứt duyên trần
 Thì phiêu bồng để thấm vần vào thơ
 Rượu chưa lưng chén ta chờ
 Sợ cô liêu cập bến bờ quạnh hiu
 Rót say vào đáy tịch liêu
 Mù trong vô tận trăng dìu ta say
 Ôm trăng ngáy ngũ , gọi mầy. . .!
 Nữa bình hào phóng , tràn đầy cuộc thơ